Савка, Н. (1). МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЗАСОБАМИ РАДІАЛЬНИХ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ, ІДЕНТИФІКОВАНИХ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ІНТЕРВАЛЬНИХ ДАНИХ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 37-44. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1121