Соломчак, О. В. (2010). АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 88-92. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1206