Рисухін, В. В., Носачова, Ю. В., & Гомеля, М. Д. (2010). ВИЛУЧЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ З ВОД З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЇХ РЕАГЕНТНОМУ ПОМ’ЯКШЕННІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 16-19. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1232