Ланченко, Є. О. (2010). СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 71-74. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1244