Мокін, Б. І., Мокіна, Ю. В., & Гончарук, Н. С. (2010). ІЄРАРХІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАДХОДЖЕННЯ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ТА УЗАГАЛЬНЕНІ МОДЕЛІ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 75-84. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1245