Кухарчук, В. В., Богачук, В. В., Дмітрієв, Ю. О., & Граняк, В. Ф. (2010). ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЗАТУХАННЯ ТА ЗМІЩЕННЯ ФАЗИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ВІД ВОЛОГОСТІ СЕРЕДОВИЩА ЇХ ПОШИРЕННЯ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), 103-106. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1488