Квєтний, Р. Н., & Буняк, Ю. А. (2010). Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 20-22. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/156