Мокін, В. Б., & Сторчак, В. Г. (2010). ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБРОБКИ ПАРАМЕТРІВ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ГЕОМЕТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (5), 79-82. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1643