Осадчук, В. С., Осадчук, О. В., & ПрокоповаM. O. (2010). Частотний перетворювач концентрації газу на основі двох біполярних транзисторів з активним індуктивним елементом. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 86-90. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/168