Кичак, В. М., & Войцеховська, О. О. (2010). Фазі-нейрони з частотно-імпульсним представленням інформації. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 98-102. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/170