Ведміцький, Ю. Г., & Кухарчук, В. В. (2010). ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ. ПЕРША ТА ДРУГА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 7–12. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1717