Моргун, А. С., Краєвський, С. О., & Стрельцов, О. В. (2010). ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ В СТЕРЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТАХ НАЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 21-24. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1719