Осадчук, В. С., Осадчук, О. В., Кравченко, Ю. С., & СелецькаO. O. (2010). ВОЛЬТ-АМПЕРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТНОГО ОПТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПЛАЗМОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З АКТИВНИМ ІНДУКТИВНИМ ЕЛЕМЕНТОМ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 92-97. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1733