Капустян, В. О., & Когут, О. П. (2010). ПРО ДОПУСТИМІ ЗБУРЕННЯ ОБЛАСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ЗАДАЧ ДІРІХЛЕ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 113–117. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1737