Богачук, В. В., Кухарчук, В. В., & Проценко, Д. П. (2010). СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ СУШІННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДУ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІКРОКОНТРОЛЕРА TWIDO 20 DTK. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), 10–16. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1739