Юдін, О. О., & Квєтний, Р. Н. (2010). ОПТИМІЗАЦІЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ NURBS-КРИВИМИ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), 69–72. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1748