Мокін, В. Б. (2010). Узагальнена одновимірна модель процесів самоочищення та розбавлення стічних вод у розгалуженій річковій системі. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 25–30. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/176