Безсонов, Є., & Андрєєв, В. (2016). ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (6), 23-29. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1845