Говоров, П., Говоров, В., & Король, О. (2016). ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВОЛЬТОДОДАВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ В ЯКОСТІ АКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (6), 84-88. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1855