Мокін, Б. І., Мокін, В. Б., & Мокіна, О. О. (2010). Концепція створення дистанційної форми навчання в магістратурі Вінницького національного технічного університету. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 108-115. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/19