Журахівський, А., Яцейко, А., & Масляк, Р. (2016). СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ ВІД ДІЇ ФЕРОРЕЗОНАНСНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 128-132. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1914