Березюк, О. (2016). УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ФІЛЬТРАТІ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), 28-31. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1943