Постернак, І., & Постернак, С. (2017). ВПЛИВ ВИСОТИ ПЕРЕРІЗУ КРОКВ І ДОВЖИНИ БАНТИНИ НА ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ КРОКВЯНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ З ПОЗИЦІЇ КОМПЛЕКСУ ЕНЕРГОРЕКОНСТРУКЦІЇ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 28-35. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2006