Березюк, О., & Березюк, Л. (2017). ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЙ САПРОФІТНИХ БАКТЕРІЙ У ҐРУНТІ ВІД ВІДСТАНІ ДО ПОЛІГОНУ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 36-39. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2007