Заюков, І. (2017). ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ НА МАКРОРІВНІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 59-67. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2058