Моргун, А., & Сорока, М. (2017). РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ANSYS. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (5), 18-23. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2110