Заюков, І. В. (2017). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАТУСУ ЗАЙНЯТИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (5), 31–37. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2112