Мокін, В. Б., Мокін, О. Б., Мокін, Б. І., Довгополюк, С. О., & Чернова, І. О. (2018). ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ СИСТЕМ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ В КЛАСІ НЕМІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (6), 111–121. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2156