Мокін, О., Мокін, В., Мокін, Б., & Чернова, І. (2018). ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТАЦІОНАРНОГО ЧАСОВОГО РЯДУ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), 74-80. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2254