Бортник, Г. Г., & Бортник, С. Г. (2010). Дослідження інтегральної нелінійності аналого-цифрового перетворювача у базисі дискретних функцій Фур’є. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (5), 117-119. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/239