Кондратенко, Н. Р., Куземко, С. М., & Ткачук, О. А. (2010). Обробка сигналів за допомогою вейвлет-перетворення. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (5), 129-132. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/242