Ковров, О. С., & Кулікова, Д. В. (2020). ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УСЕРЕДНЮВАЧІВ В ТЕХНОЛОГІЮ ОЧИСТКИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 13–21. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-150-3-13-21