Білинський, Й. Й., Книш, Б. П., & Новицький , Д. В. . (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НВЧ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 7–13. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-154-1-7-13