Безвесільна, О. М., Киричук, Ю. В. ., & Назаренко, Н. М. . (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЗБУРЕНЬ НА РОБОТУ ДВОКАНАЛЬНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ГРАВІМЕТРА. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 21–28. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-154-1-21-28