Мирончук, О. Ю., Шпилька, О. О., Струков, Д. Д., Петровський, А. А., & Герасименко, А. О. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЧАСТОТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОПРОМЕНЕВОГО КАНАЛУ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ З ТЕХНОЛОГІЄЮ OFDM. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), 99–104. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-157-4-99-104