Коріненко, Б. В., Ранський, А. П., & Худоярова, О. С. (2021). КАТАЛІЗ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПІРОЛІЗУ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (5), 27–37. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-158-5-27-37