Мороз, О. О. (2010). Історія формування концептуальних засад теорії аграрного реформування в Україні. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 20-26. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/28