Прокопчук, С. П., & Петрук, Р. В. (2010). Утилізація залишків хлорвмісних пестицидів. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (5), 45-49. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/333