Осадчук, В. С., & Осадчук, О. В. (2010). Мікроелектронний частотний перетворювач магнітного поля з активним індуктивним елементом. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 92–96. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/443