Мокін, Б. І., & Маримончик, Ю. В. (2010). Методологічні основи матеріального стимулювання ефективної діяльності персоналу ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 26-31. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/50