Зянько, В. В. (2010). Знання як інформаційна база розвитку інноваційного мислення в контексті глобалізації. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 32-35. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/51