Шиян, А. А., Злепко, С. М., & Корнієнко, В. О. (2010). Теоретико-ігрове моделювання ефективності взаємодії «викладач–ВНЗ» в умовах урахування переговорної сили сторін. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 27-30. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/552