Кавецький, В. В. (2010). Конкурентоспроможність підприємства у світлі реалізації інтелектуального капіталу. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 24–30. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/574