Зянько, В. В., & Лук’янова, О. В. (2010). Монетарні інструменти макроекономічного регулювання і їх застосування Національним банком України. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 31-35. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/575