Мокін, Б. І., & Жуков, С. О. (2010). Комп’ютеризована система діагностування технічного стану тягового електропривода трамвая. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 28-31. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/594