Голубєва, Т. О. (2010). Нечітка оцінка складності завдання в процесі розробки програмного забезпечення. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 68–72. вилучено із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/602