Осадчук, В. С., Осадчук, О. В., Барабан, С. В., & ІльченкоO. M. (2010). Розробка радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів температури на основі структури метал-сегнетоелектрик-напівпровідник. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 94-97. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/607