Михалевич, В. М., Крупський, Я. В., & Михалевич, О. В. (2010). ГЕНЕРУВАННЯ НЕВИРОДЖЕНИХ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДОВІЛЬНОЇ РОЗМІРНОСТІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 100-104. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/758