Моргун, А., Франчук, О., & Підгорний, О. (2015). ЧИСЛОВА ДІАГНОСТИКА ПОВЕДІНКИ КІЛЬЦЕВОГО ФУНДАМЕНТУ СПОРУДИ БАШТОВОГО ТИПУ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (4), 16-19. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/760