Мороз, О., Карачина, Н., Семцов, В., Марченко, С., & Федоришина, О. (2015). До питання залежності між розмірами підприємств та соціально-економічними показниками їхнього функціонування. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (1), 34-42. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/832